Prawo o adwokaturze

17 listopada 2019

Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Postępowanie dyscyplinarne charakteryzują restryktywne standardy w zakresie precyzji formułowania i kwalifikowania przypisywanych deliktów dyscyplinarnych. Niniejsze opracowanie nie jest jednak syntezą konkretnych przypadków naruszeń, ale traktuje o błędach, które popełniały sądy dyscyplinarne orzekając w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Błędy sądów w zakresie podstawy prawnej odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów W praktyce postępowań dyscyplinarnych nader często zdarzały się błędy […]

Read More